Akademia malucha

Akademia Malucha

Organizujemy imprezy i warsztaty dla dzieci konkursy, loterie, urodziny z profesjonalną grupą animatorów. W każdej sytuacji w której trzeba zadbać o aktywność podopiecznych, możecie na nas liczyć.To czas zorganizowany w sposób przemyślany, intrygujący i interesujący. Nasza oferta jest również skierowana do placówek przedszkolnych oraz indywidualnych klientów. Akademia malucha ma swoją specjalną ofertę skierowaną do wszystkich państwowych i prywatnych placówek.

Prowadzimy:

warsztaty teatralno – rozwojowe, warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne dla dzieci, warsztaty kulinarne.

Organizujemy zajęcia dla dzieci w przedziale wiekowym od 2,5 do 15 lat

 • ćwiczenia orientacyjno – porządkowe.
 • zabawa ożywiająca.
 • ćwiczenia wyczucia przestrzeni.
 • ćwiczenia wyczucia własnego ciała.
 • ćwiczenia z partnerem.
 • ćwiczenia wyczucia czasu.

Kolejna forma animacji z dziećmi to pakiet zabaw mający na celu rozwijanie u naszych pociech wrażliwości, zmysłu, słuchu, węchu, wzroku oraz dotyku. Przed zajęciami ustalamy wszystko i wybieramy najlepszą z form dla dzieci dla odpowiedniej grupy wiekowej i zaawansowanej poziomem.

Ćwiczenia mają na celu pobudzić aktywność uczestnika i uzyskać pozytywne przeżycia.

Czas trwania zajęć to 2-3 godzin z przerwami 10 minutowymi – na zregenerowanie sił i posilenie się gorącą czekoladą z naszej Akademii lub innym posiłkiem z naszego kulinarnego kosza. Plan zajęć i zabaw ustalany jest indywidualnie tydzień wcześniej z opiekunem danej zainteresowanej grupy w placówce. Udzielamy wyczerpujących informacji wraz z dopasowaniem do warunków placówki wytypowanych warsztatów i zabaw.

Posiadamy własny sprzęt, akcesoria.

Pracujemy w oparciu o dwie metody.

Pierwsza metoda pomaga w rozwoju indywidualnym każdego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pozwala na rozwój indywidualnych cech osobowości i formowaniu charakteru od najmłodszych lat u każdego malucha. Daje ona szansę na wszechstronny rozwój w każdej dziedzinie; fizycznej, duchowej, kulturalnej i społecznej. Pozwala na spontaniczne reakcje i twórczą aktywność. Rozwija przede wszystkim:

 • wiarę we własne siły
 • wprowadza szacunek do porządku i pracy
 • pozwala na wewnętrzne wyciszenie się w odpowiednich warunkach.
 • tworzy możliwość wyboru dla każdego dziecka
 • proponuje indywidualność podejmowania decyzji pracy indywidualnej lub w grupach
 • możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i podniesienie swojej wartości bez konkretnej kary czy nagrody
 • uświadomienie maluchowi, iż bez względu na wiele zewnętrznych czy wewnętrznych czynników osobowości zawsze jest ważne, kochane i jedyne ze wspaniałymi talentami które animator pomoże znaleźć
 • uczy formowania postawy wzajemnej pomocy bez rywalizacji i oceniania
 • rozwija indywidualne talenty i uzdolnienia

Metoda naszej Akademii pozwala by każdy maluch uczył się samodzielności działania, koncentracji, lekcji wyciszenia, porządku, obserwacji, cierpliwości dostosowanej do temperamentu dziecka.

Kreatywność Akademii Malucha pozwala na zorganizowanie własnej wymyślonej przez dziecko animacji. Służymy pomocą i jesteśmy otwarci na pomysłowość i współprace z maluchem.

Poprzez obserwację animatora dziecko czuje się swobodnie, może realizować się w zabawie wedle własnych zamiłowań i tworzących się samoistnie i spontanicznie zainteresować. Animator jest jedynie pomocnikiem i obserwatorem, który wychwytuje zachowanie dziecka i rozwijające się w nim potrzeby i pasje. Podział zajęć na poszczególne grupy podczas zabaw animacyjnych jest dużym komfortem dla dzieci. Żadne dziecko nie czuje się odosobnione , zaniedbane a wręcz przeciwnie dowartościowane i w odpowiedni sposób zmotywowane do działania co w późniejszym rozwoju bardzo pomaga i procentuje.

Podstawową i bardzo ważną sprawą jest słuchanie dziecka, co ma nam do przekazania i opowiedzenia jak również rozmowa pokierowana w odpowiedni sposób tak by zaufanie do animatora pozwoliło na odkrycie upragnionych marzeń malucha, bez oceniania i doradzania. Daje to możliwość całkowitego otwarcia się ze swoją kreatywnością i pomysłowością, oczywiście w odpowiednich granicach, które są zachowane i kontrolowane przez animatora czy nauczyciela. Animator jest jedynie pomocnikiem pomiędzy dzieckiem a środowiskiem w którym maluch się znajduje.

Cały projekt jest dostosowany indywidualnie do potrzeb każdego dziecka jak i grupy.

Nasza Akademia posiada bazę wyszkolonych animatorów którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje w odpowiednim zakresie i dostosowywane są one do potrzeb naszych najmłodszych:

 • kadra plastyczna
 • kadra taneczno-rytmiczna
 • kadra sportowa
 • kadra dla dzieci autystycznych
 • kadra dla dzieci uzdolnionych teatralnie i literacko
 • kadra zajmująca się dziećmi
 • kadra z zamiłowaniami do zwierząt domowych jak i do jazdy konnej
 • Druga metoda to metoda ręki oparta na harcerskim systemie wartości, który wyznacza i pokazuje ideały. Metoda ta odzwierciedla zasady harcerskiego wychowania: służbę, braterstwo, pracę nad sobą.

  Prawo każdemu uczestnikowi tak jak i w harcerstwie daje ściśle określony kodeks postępowania, jest dla niego wyznacznikiem życiowym opartym na wzorcach z różnych dziedzin życia. Wobec własnego sumienia, wobec grupy rówieśników i instruktora, który jest dla niego wzorem i autorytetem bierze odpowiedzialność za ich dotrzymywanie. To dobrowolne zobowiązanie jest największą motywacją do samodoskonalenia, wyrażeniem woli nieustannej pracy nad sobą, woli stałego podążania drogą wyznaczona przez drogowskaz ustalonego wspólnego prawa. Metoda ręki dotyczy dzieci w wieku wczesno przedszkolnym. Dla najmłodszych członków naszej akademii identyczną rolę pełni Obietnica i Prawo. Prawo każdego bohatera jak w drużynie zuchowej i Przyrzeczenie jest fundamentalnym elementem metody harcerskiej. Dzieci czują się potrzebne, zaangażowane i pełne motywacji.

  Ta wychowawcza metoda zawiera pięć elementów:

  • Nadgarstek to ruch (świeże powietrze,puszczaństwo).
  • Śródręcze to dobrowolność, samowychowanie (oddziaływanie od wewnątrz).
  • Kciuk to system zastępowy
  • Palec wskazujący to współdziałanie i współzawodnictwo
  • Palec środkowy to wzajemność oddziaływania
  • Palec serdeczny to oddziaływanie pośrednie
  • Palec mały to stopniowanie trudności (stopnie i sprawności)

  Uczenie przez działanie – oznacza, że wychowujemy w sposób czynny, poprzez aktywne uczestnictwo. Młody człowiek w sposób naturalny łatwiej kształci się przez obserwację, eksperymentowanie, samodzielne wyciąganie wniosków, dokonywanie wyborów i osobiste działanie.

  System małych grup – (system zastępowy) mała grupa rówieśników, kolegów, przyjaciół to naturalne środowisko młodego człowieka. Metoda ta opiera się na wychowanie między innymi na systemie takich rówieśniczych grup – szóstek zuchowych, zastępów, patroli, grup zadaniowych itp. Skupiona w zastępie grupka przyjaciół sama uczy się współdziałania, samorządności, brania na siebie odpowiedzialności, solidarności, pomaga kształcić charaktery. Stwarza młodym ludziom atmosferę do stopniowego dojrzewania osobistego i społecznego.

  Program stale doskonalony i pobudzający do rozwoju – stanowi metodę dla dzieci bardzo aktywnych potrzebujących mieć swojego przewodnika prowadzącego który będzie wyznaczał im cele i zadania. Na program składają się konkretne zadania podejmowane przez zespół i sposób ich realizacji, oraz rozwiązania organizacyjne niezbędne dla prawidłowego realizowania systemu wychowawczego. Program musi być stale doskonalony tak, aby zapewniał stopniowy i harmonijny rozwój dzieci. Narzędziem realizacji tego programu jest między innymi system stopniowania i zdobywania umiejętności poprzez oznakowania (gwiazdek ) oraz sprawności. Należy formułować program, który jest spójną, zintegrowaną całością, a nie zbiorem przypadkowych, oderwanych działań. Program metoda ręki jest harmonijnym połączeniem zdobywania określonej wiedzy, kształcenia praktycznych umiejętności oraz podejmowania konkretnych działań na rzecz innych i swojego otoczenia poprzez zabawę, grę i służbę.

  Warunkiem skuteczności tej metody jest przykład osobisty instruktora. Swoją postawą instruktor powinien dawać przykład osiągania wartości, którym służy harcerstwo, pokazywać, że życie według Prawa Harcerskiego może być źródłem radości. Instruktor nie jest ani dowódcą, ani nauczycielem. Jest „starszym bratem”, który , dzieciakom stwarza warunki do kształtowania charakteru.

  Metoda harcerska jest systemem stale doskonalonego samowychowania. Wszystkie elementy metody (przyrzeczenie i Prawo, uczenie w działaniu, system małych grup, ciągle doskonalony i pobudzający do rozwoju program) są współzależne i stanowią spójną całość. Metoda ta jedynie wówczas okaże się w pełni skuteczna, jeżeli każdy instruktor będzie potrafił łącznie wykorzystywać w swej pracy zgodnie z jej cechami wszystkie te elementy. Nasza Akademia daje możliwość rekrutacji do placówek harcerskich wskazanych przez naszych instruktorów z odpowiednim programem. Wprowadzamy szereg innowatorskich pomysłów i po konsultacji z nami rodzic może dokładnie uzyskać wyczerpującą informację bezpłatną na temat kwalifikacji danego dziecka. Świat nasz jest pełen różnorodności i możliwości wyboru przez rodzica, która forma odpowiada przy zabawach animacyjnych. Organizujemy również cykl spotkać w małych grupach po których to dzieci wychodzą zadowolone, zmotywowane i radosne. Uczymy również dzieci wielu zabaw i sposobów radzenia sobie ze stresem w szkole , przedszkolu jak również zapewniamy bardzo komfortową atmosferę dla każdego dziecka. Zapraszamy serdecznie. Warto przekonać się, a zapewniamy iż Państwo wrócicie do nas. Jesteśmy otwarci na propozycje jak również bardzo konkurencyjni cenowo. Prowadzimy wolontariaty przy których to wasze pociechy mogą brać czynny udział, oczywiście za zgodą Państwa. Dzieci uczą się pomagać jak i zobaczyć swojego rówieśnika w innym świetle. Rozbudzają w sobie poczucie pomocy , akceptacji i zmierzają się z darem serca który jest największą wartością jaką można ofiarować dziecku.

  Kreatywność Akademii Malucha pozwala na zorganizowanie własnej wymyślonej przez dziecko animacji. Służymy pomocą i jesteśmy otwarci na pomysłowość i współprace z maluchem.

  Akademia Malucha proponuje dla wszystkich zainteresowanych rodziców i dzieci zorganizowanie sesji zdjęciowej w plenerze lub studio. Indywidualnie jak również grupowo z ulubionymi swoimi przyjaciółmi. Niekonwencjonalne pomysły, kreatywność pozwolą na to by każdy maluch poczuł się wyjątkowo w swojej wymarzonej odsłonie. Będziemy wędrować w krainy najskrytszych marzeń…. Wspaniała zabawa z fotografem, nagrody oraz możliwość własnych pomysłów. Nasze chwile spędzone w dzieciństwie maja bowiem wpływ na szczęśliwe dorosłe życie, pełne optymizmu i zadowolenia z każdej chwili. Pozwoli to naszym najmłodszym przenieść się w artystyczny świat swojej wyobraźni, rozwijać swoją pomysłowość i twórczość. Zapraszamy.

Nasze animatorki

 • Karolina
 • Studentka Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym. Dyplom POSSP w Krakowie. Praca z dziećmi.

  • Bogusława
  • Studentka wydziału Sztuk Uniwersytetu Pedagogicznego – profil nauczycielski. Plastyk-ceramik Praca dziećmi niepełnosprawnymi i autystycznymi. Współzałożycielka grupy B, które jest stowarzyszeniem organizującym wystawy i warsztaty dla dzieci i osób starszych. Praca w akademii Malucha jako animatorka w zabawach plastycznych i kreatywnego rozwoju artystycznego.
  • Katarzyna
  • Studentka wydziału pedagogicznego. Praca z dziećmi poprzez zabawy ruchowe i wszelkie zabawy animacyjne. Ukończony kurs animatora.
  • Agata
  • Studentka Uniwersytetu Pedagogicznego. Praca z dziećmi poprzez formy plastyczne, manualne z prostymi przedmiotami. Duże doświadczenie w pracy z dziećmi
  • Ewelina
  • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wychowawca i trener na obozach i koloniach. Organizator zabaw dla dzieci i rodzin. Koordynator gier i animacji ruchowych. Prowadzenie zajęć w zakresie wszystkich dyscyplin sportu i rekreacji dla dzieci. Trener grupowy i personalny. Animator podczas dużych eventów dla rodzin z dziećmi.
  • Joanna
  • Ukończona szkoła muzyczna. Gra na instrumentach takich jak flet i fortepian. Organizatorka czasu wolnego dla dzieci na wyjazdach zagranicznych wraz z nauką języka angielskiego. Animator zabaw dziecięcych w zakresie muzyki, tańca, podstaw baletu. Ukończony kurs artystyczno-aktorski animatora zabaw dziecięcych. Uczestniczka warsztatów – Taniec z animacją.
  • Karolina
  • Studentka Akademii Górniczo-Hutniczej na wydziale Zarządzania. Harcerka z zamiłowania od kilkunastu lat. Praca z dziećmi od najmłodszych lat, także w języku angielskim, poprzez różne formy ruchowe oraz manualne z prostymi przedmiotami. Zabawę może wyczarować ze wszystkiego co jest pod ręką. Wychowawca i organizator pracy i zabaw na obozach, koloniach. Organizacja eventów dla dużej liczby osób.

Referencje