Degustacje, Animacje

Animacje, degustacje to doskonały sposób na wsparcie sprzedaży, bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu. Bezpośredni kontakt z klientem, który ułatwia dokonanie wyboru w zakupie. Degustację i animację prowadzone przez naszych pracowników często objęte są targetami ilościowymi. Dzięki temu klient może być pewny maksymalnego zaangażowania tego zespołu, dla hostessy zaś target stanowi wyznacznik oczekiwanego wyniku sprzedaży.

Degustacje

Degustacja jest najlepszym sposobem zapoznania klientów z walorami produktu. Pozwala klientowi poczuć smak i dokonać wyboru w zakupie.

Animacje

Animacja bezpośrednie wsparcie sprzedaży bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z degustacją.

no images were found