Dodatkowe usługi

Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy to skuteczne wsparcie działalności firmy. Przejmujemy obowiązki pracodawcy wynikające z prawa pracy. Korzystając z wypożyczonych pracowników pracodawca może dostosowywać strukturę zatrudnienia do potrzeb firmy i w związku z tym obniżyć koszty pracy.

Korzyści

 • minimalizacja kosztów
 • brak kosztów rekrutacji i selekcji personelu
 • odciążenie działów personalnych
 • Przejecie obowiązków pracodawcy w kwestii umów, ZUS , wypłat badań lekarskich, bhp
 • możliwość szybkiej wymiany lub doboru kolejnych osób.

Merchandising

W naszej ofercie mamy również dodatkowe usługi rekrutację, koordynację i nadzór nad pracą merchandiserów. Możliwość skorzystania z profesjonalnego zespołu którym dysponujemy. Systematyczne raportowanie wyników pracy budowanie i utrzymanie poprawnej realizacji z klientami firmy, doświadczenie we współpracy z hipermarketami i kierownikami placówek.

W ramach merchandisingu proponujemy

 • utrzymanie standardów merchandisingowych
 • zapewnienie obecności produktu na półce zgodnie z planogramami Klienta
 • kontrole prawidłowości etykiet cenowych
 • frontowanie / facingowanie
 • dbałość o czystość półki i produktu
 • budowanie dobrych relacji z kierownikami

Gadżety reklamowe

Upominki reklamowe to skuteczna forma promocji dla małych, dużych i średnich firm! Są one niezwykle uniwersalne i pozwalają stworzyć pozytywny wizerunek u swoich kontrahentów oraz potencjalnych Klientów. Umieszczone na nich logo lub nazwy firmy jest idealnym sposobem na stworzenie trwałego wizerunku u odbiorcy.

Tajemniczy klient

Tajemniczy Klient przeprowadza ukrytą obserwację obsługi w różnych placówkach handlowych (sklepach, punktach sprzedaży, salonach itp.) Wciela się w rolę typowego klienta prowadząc badania i ocenę efektywności i zaangażowania w obowiązki pracownika danej placówki. Tajemniczy Klient po zakończonej wizycie zdaje relację z przebiegu obserwacji. Dostarcza odpowiednia dokumentację w formie kwestionariusza ze swoimi spostrzeżeniami i opiniami na temat przebiegu całej akcji.

Animacje społeczno-kulturowe

Animacje społeczno – kulturowe czyli nowy pogląd na współczesną kulturę. Wszystko toczy się w zakresie edukowania, uwrażliwiania młodych ludzi i nie tylko na kulturę i sztukę. Zachęcamy zabawą i ciekawą formą animacji wszystkie grupy wiekowe. Podejmujemy pracę w przedszkolach, w domach kultury, domach spokojnej starości, kołach naukowych itp. Staramy się przedstawić ludziom nowy pogląd na sztukę. Organizujemy wyjścia do obiektów kulturowych oraz warsztaty dla zorganizowanych grób w każdym wieku, wraz z naszym animatorem.

Najmłodszym pokazujemy współczesną sztukę i kulturę na różne sposoby, poprzez zabawy ruchowe, wykorzystując teatr, muzykę, formy artystyczne oraz typową animacje wolego czasu. Dla starszych organizujemy warsztaty z literatury, sztuki, malarstwa, spotkania z ważnymi osobistościami. Wszystko to łączymy tworząc projekty międzygeneracyjne. Pokoleniowa współpraca polega na wzajemnej nauce i wymianie doświadczeń.

Wiedzę można przekazywać na dobrym poziomie, a animacje to nie tylko zabawa. Oferujemy także animacje społeczne polegające na poznaniu własnego otoczenia i dzielnicy poprzez rozpromowanie w szkołach i placówkach oświaty. Nasi animatorzy w ciekawej i odpowiedniej formie przekazują te informację.